Bütün dövrlərin 20 ən yaxşı teatr tamaşası

Teatr incəsənətin mühüm və əhəmiyyətli bir sahəsi olmaqla bərabər, həm də ədəbiyyatın ayrılmaz hissəsidir. Çünki istənilən tamaşa dramaturgiyadan, daha doğrusu yazılı mətndən başlanır. Bu mənada teatr həm də ədəbiyyatdır. Təsadüfi deyil ki, bir çox məşhur yazıçılar həm də dramaturq kimi şöhrət qazanıb.

 Epiloq.az bütün dövrlərin böyük səhnə uğuru qazanmış ən yaxşı 20 tamaşasını təqdim edir.

Uilyam Şekspir,“Hamlet”Sofokl,“Tiran Edip”

Yohan Volfqanq Höte, “Faust”

Bertolt Brext, “3 qəpiklik opera”

Uilyam Şekspir, “Maqbet”

Semyuel   Bekket, “Qodonu gözləyərkən”

Uilyam Şekspir, “Otello”

Sofokl, “Antiqona”

Uilyam Şekspir, “Kral Lir”

Anton Çexov, “ Vanya dayı”

Nikolay Qoqol, “Müfəttiş”

Uilyam Şekspir, “Romeo və Cülyetta”

Molyer, “Xəsis”

Henrix İbsen, “Kabuslar”

Ejen İonesko, “Kərgədanlar”

Anton Çexov, “Albalı bağı”

Artur Miller, “Kommivoyajerin ölümü”

Alber Kamü, “Kaliqula”

Jan Rasin, “Andromaxa”

Hazırladı: Cahan Seyidzadə