Gənc Tamaşaçılar Teatrının iyun repertuarı

Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının iyun ayı üçün nəzərdə tutulan repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir.

1 iyun – “Tıq-tıq xanım”

2 iyun – “Dörd əkizin nağılı”

3 iyun – “Yatmış gözəl”

4 iyun – “Şelkunçik”

5 iyun – Azərbaycan xalq nağılı. “Göyçək Fatma”

6 iyun – “Buratinonun macəraları”

7 iyun – “Uzuncorab Pippi”

8 iyun – “Yarımçıq qalmış…”

9 iyun – “Mən gəldim, qızlar…” (Müharibə)

10 iyun – “Buzovna kəndinin əhvalatları”

11 iyun – “İtalyansayağı xoşbəxtlik”

12 iyun – “Dəli yığıncağı”

13 iyun – “Hekayəti-Xırs quldurbasan”

14 iyun – “Bir səbət tənhalıq”

15 iyun – “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah”

16 iyun – “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

17 iyun – “Pəri Cadu”

18 iyun – “Qoca kloun”

19 iyun – Azərbaycan xalq nağılı. “Göyçək Fatma”

20 iyun – “Dəlinin qeydləri”

21 iyun – “Buratinonun macəraları”

22 iyun – “Uzuncorab Pippi”

23 iyun – “Gözəllik vilayətinin kraliçası”

24 iyun – “Bir səbət tənhalıq”

25 iyun – “Şelkunçik”

26 iyun – “Yarımçıq qalmış…”

27 iyun – “Dörd əkizin nağılı”

28 iyun – “Aydın”

29 iyun – “Romeo və Cülyetta”

30 iyun – “Şeyx Sənan”