İmir Məmmədlinin yaradıcılığı İran jurnalında

İranın “Bayram” jurnalı Dövlət Tərcümə Mərkəzinin “Azərbaycan ədəbiyyatı beynəlxalq aləmdə” layihəsi çərçivəsində yazıçı İmir Məmmədlinin “Tənhalığın o üzündə” adlı hekayəsini nəşr edib.

İndiyədək 93 nömrəsi işıq üzü görmüş rüblük jurnal mütəmadi olaraq öz səhifələrində dünya ədəbiyyatı ilə yanaşı elmi-nəzəri araşdırmalara, müsahiblə gündəlik reportajlara da geniş yer ayırır.