İsi Məlikzadə: “Quyu” Remarka 1

“Remarka” rubrikasında Qan Turalı və Cahan Seyidzadə Azərbaycan ədəbiyyatının ən vacib əsərləri haqqında danışırlar.