Müharibə haqqında aforizmlər

Epiloq.az müharibə haqqında aforizmləri təqdim edir.

İşğala uğrayan vətən torpaqları sülh ilə ələ keçməz, ancaq savaşla alınar!


Şeyx Şamil

Yadelli qəsbkarlara qarşı hər cür üsyan hər bir xalqın birinci borcudur və bu, qanunidir.


Stendal

Müharibədən qaçmaq mümkün deyil, onu yalnız düşməndən üstün olana qədər təxirə salmaq olar.

Nikkolo Makiavelli

Müharibədə qanunlar susar.

Siseron

Müharibədə ən əhəmiyyətli şey sürətdir.


Lao Tszı

Müharibəni bilməyən, sülhü də bilməz.


Yapon atalar sözü

Sülh bəşəriyyətin xilası, müharibə isə onun cinayətidir.


Viktor Hüqo

Müharibəni hər kəslə etmək olar, sülh isə yalnız ləyaqətli insanlarla bağlanmalıdır.


Fateh Sultan Mehmet

Müharibə qadınlara və kişilərə eyni dərəcədə təsir göstərir. Lakin bəzilərinin qanını, bəzilərinin isə göz yaşlarını alır…


Tekkerey Uilyam

Azadlıq uğrunda hər cür müharibə müqəddəsdir, işğalçılıq isə lənətə layiqdir.


J. Lakorder

Hərbi qüvvələr ölkənin müdafiəsi üçün kifayət deyil, bununla yanaşı, özünü müdafiə edən xalq məğlubedilməzdir.


Napoloen Bonapart

Böyük məsələlər qətnamə və danışıqlarla deyil, dəmir və qanla həll edilir.


Otto fon Bismark

Mən sülh üçün müharibə etmək istəyirəm.


Albert Eynşteyn

Bütün müharibələr, ilk olaraq insan zehnində qazanılır.


Janna Dark

Hər millət taleyi üçün öz qılıncına güvənməlidir.


Otto fon Bismark