Tarixdə iz qoymuş 16 böyük türk dövləti

Epiloq.az tarixdə iz qoymuş 16 böyük  türk dövlətini təqdim edir.

Böyük Hun İmperiyası – (e.ə. 220-48)

Qərbi Hun İmperiyası – (e.ə 48-216)

Qərbi Hun İmperiyası xəritədə yeri

Avropa Hun İmperpiyası – (376-469)

Qərbi Hun İmperiyası xəritədə yeri

Ağ Hun İmperiyası – (420-552)

Ak Hun İmpratorluğunun sınırları.

Göytürk xaqanlığı – (552-742)

576 yılında gerçekleşen Kerç Kuşatması'ndan sonra Göktürk Kağanlığı'nın ulaştığı en geniş sınırlar.

Avar xaqanlığı – (567-804)

Historical map of the Balkans around 582-612 AD.jpg

Xəzər  xaqanlığı – (650-1048)

Hazarlar.jpg

Uyğur xaqanlığı – (744-842)

Uygur Kağanlığı'nın en geniş sınırları

Qaraxanilər dövləti – (840-1212)

Kingdom of Kara-Khanids- 999-1212.png

Qəznəvilər dövləti – (963-1186)

Qəznəvilər (1030)

Böyük Səlcuq İmperiyası – (1038-1157)

1092'de Melikşah'ın ölümünde Büyük Selçuklu Devleti.[2]

Xarəzmşahlar dövləti – (1077-1231)

Xarəzmşahların 1190-dan 1220-ə qədər olan sərhədləri

Səfəvilər dövləti – (1501-1736)

Egemenliği altında Safevî Devleti Şah oğlu Şah Abbas

Teymurilər dövləti – (1370-1507)

En geniş sınırları. Koyu yeşil bölge Timur'un hakimiyet bölgesi, Açık Yeşil bölgeler ise Ona baş eğen Hükümdarların bölgeleri.

Böyük Moğol İmperiyası – (1526-1857)

Sultan Övrəngzebin hakimiyyəti illərində Böyük Moğol imperiyasının sərhədləri (1700-cü il)

Osmanlı İmperiyası – (1299-1922)

1683-cü ildə Osmanlı Dövləti