Vaqif Bayatlı Odərin yeni kitabından 7 şeir

Epiloq.az görkəmli Azərbaycan şairi Vaqif Bayatlı Odərin Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzi tərəfindən nəşr olunan “Bəy Atlı Şeirlər” kitabından 7 şeiri təqdim edir.

O, unutmağın da, unudulmağın da

ən günahkar, ən suçlu şeiri

Nə gözəl olur ona bu haqq –

hər iki dünyada da unudulmaq!

Hər iki dünyada da unudulmaq!

Nə gözəl! Nə gözəl!

Yaşamaq – bir şeirin canında yox olmaq ancaq,

orda hər iki dünyada unudulantək unudulmaq!

Şeirim, gönçələn, bir daha açıl qalx,

Hər iki dünyaya bir daha göstər,

hər iki dünyada hər an eşqlə oxlanmaq

ancaq şeirə yaraşır, həm də şairə ancaq,

Çox da ki, hər iki dünyada sən

heç kimi unutmayan,

ancaq ən çox unudulacaq biri,

həm də hər iki dünyanın da

unutmağın da, unudulmağın da

ən günahkar şairinin

ən günahkar, ən suçlu şeiri

  Sən məni tanıyırdın, Əbədiyyət

Ey Əbədiyyət, Əbədiyyət,

sən məni görmüşdün,

sən məni tanıyırdın.

Sən məni tanıyırdın,

çox anların səni yıxmaq istəyəndə

mən səni öz anlarımla

o anlardan qoruyurdum,

Sən məni tanıyırdın,

Deyirsən, sən yenə bir an da dayanmadan

ötüb keçirsən dünyadan,

ancaq əbədiyyəti göstərir əqrəblərin,

səninçün yoxdu zaman,

əbədiyyət, məni də götür yenə,

          yenə gərək olaram sənə

 Son mələyin yuxusuyuq

Biz çoxdan,

lap çoxdan

ömrümüzün bir yerindən

yoxuq bu yerüzündə,

Yoxuq! Yuxuyuq!

Ömrümüzün bir yeri nədi?!

Boş sözdü! Ömrümüz də

olmayıb heç vaxt

hələ doğulmamışdan da qabaq,

bir kişiyə,

    bir qadına

       oğul olmamışdan da qabaq

Yoxuduq! Yuxuyduq!

Dünyada bir zamanlar adamlar yox,

ancaq mələklər varmış,

  Biz indi

son mələyin gördüyü

qəflətən ayılacağı yuxuyuq!

Hələlik yoxuq, yoxuq!

Yuxuyuq!

Ən böyük sevgi

Bu dünyada ən böyük sevgi

Tanrının dünyaya sevgisitək  tək –

Bu, elə sevmək, elə sevmək ki,

sevginlə həm də hamını

hamıya sevdirmək demək!

Ram olunanlar, olunmazlar

Ən ram olunmaz kişi

hər an ram edə biləcəyi

beləcə özü də duymadan,

həm də onu ram edəcək qadını axtarır hər an,

əlbəttə, bu dünyada, hər küçədə, hər tində

elə qadın tapılmır,

qalır bu dünyanın uzantısı dünyalar,

elə o qadın da onuntək

hansı dünyadasa onu ram edəcək

ram olunmaz kişi həsrətində.

Gülümsəyən doğma üz

Dünyanın çox bənzətmələri var,

ən yaxşısı məncə,

dünya güzgü kimidir,

hər an ona gülümsəsəniz,

elə o da o anda sizintək

ən doğma üzlə sizə gülümsəyəcək.

  Şeir yazmaq

Hərdən Vaqif Bayatlı üçün şeir yazmaq –

tək  bircə arzu, istək –

canını hər an

şeir istəyən canından

xilas etmək, xilas etmək!